lördag 13 december 2008

Högarnas morfologi


Så som alla vet uppkommer högar på de mest oväntade ställen. Varför de uppstår är vetenskapen ännu inte säker på. Vissa menar att att människan har en djupt rotad längtan att bygga högar, (pyramider, Uppsala högar, soptippar,). Eftersom vi innerst inne anser att fria ytor är en styggelse förflyttar vi omedvetet föremål så att en hög bildas. Andra mer extrema menar att det är materiens inneboende energi som får olika saker att attraheras av varandra och bilda en hög.

I vilket fall som helst har de flesta av oss upplevt hur en hög helt plötsligt dykt upp på en tidigare fri yta. Själv upplever jag fenomentet tämligen ofta. En yta ovanpå min grammofon som var helt ren så sent som i somras finner jag belamrad av pryttlar så att en hög bildats. Högarna kan ju vara av olika karaktär, de mest stabila högarna bildas av helt olika saker så att en seg helhet tar form. På denna mindre hög i förstadiet kan vi dock urskilja några av de grundläggande komponenterna. Papper av olika slag brukar bilda botten, sedan kommer textilier(företrädesvis strumpor av någon anledning) skivor och böcker, tekniska prylar(ur funktion eller utan batterier) idrottsredskap, tuchpennor(torra), föremål av oklart ursprung och användningsområde och naturligtvis sladdar som binder ihop, förtätar och skapar elastisitet. Naturligtvis har varje lägenhet sina egna sorts högar beroende på innehavarens intresse och yrke men vissa nästan kusliga likheter finns alltid.

Det är nästan omöjligt att streta emot högarnas kraft och istället får man se dem, som tillvarons egna installationer. Naturligtvis på en högre nivå än konstnärernas fåfänga försök att efterlikna dem. På samma sätt som gångna tiders målare avbildade naturen med oljefärger på en duk försöker nutida konstnärer genom att foga olika sorters material till varandra att imitera en hög som skapats på naturligt vis. Ett i sanningen fåfängt företag. Bättre då att njuta av de håvor naturen ger oss.

Nedan här ser vi förstadiet till en hög som uppstått på några få dagar. Återigen papper, idrottsredskap, sladdar, två tangentbord(!) m.m. Se så tydligt materialen tar fäste i varandra och liksom spjärnar emot gravitation och entropi. Är det till och med så att högarna strider mot termodynamikens andra lag?

Det känns nästan som en hädelse att röja bordet. Mot naturens villkor på något sätt. Det bästa är troligen att varsamt förflytta och förtäta någon redan befintlig hög med detta material, kanske i en garderob eller ett vindsförråd där högarna kan tillväxa i all välmåga utan inblandning från människor.

Inga kommentarer: