tisdag 18 februari 2014

Högarnas tillblivelse - en tvärvetenskaplig analys

Inte ofta men någon gång då och då inkommer mejl till redaktionen. De uppskattas men försvinner in i den digitala röra råder på redaktionens ålderstigna och motsträviga dator. Dock har jag till slut tagit mig samman för att delge läsekretsen vad som inkommit och mina tankar om det.


Jag saxar ur mejlet" Jag är en småbarnsmor och student i teoretisk filosofi som får ångest bara av tanken på att städa i onödan. Jag hänförs speciellt mycket av högars metafysik. " Mejlet åtföljs av ett antal bilder på högar i hemmet.

Just högarnas tillblivelseprocess och expansion tycks var ett ämne som intresserat läsekretsen särskilt. Högar har ju som alla vet en tendens att dyka upp och frodas nästan var som helst i ett hem.

En hög kan ju förefalla som en enkel skapelse men vid närmare studium blir den en ogripbar företeelse full av metafysisk spetsfundighet med en i det närmaste transcendental skepnad. Att de intresserar blivande teoretiska filosofer tar jag som ett gott omen inför framtiden och naturligtvis borde fler ämnesspecialister intressera sig för högarnas symboliska och materiella natur.

Är de verkligen slumpens verk eller kan man utläsa något större ur dem? I vilket fall som helst anser Sunkhörnan att vi bör uppfatta högar som en tillgång snarare än något som bör städas bort så fort så möjligt. Jag gör här ett försök att se både enkla och djupare samband i de insända bilderna. Några anspråk på att vara sanningsenlig har jag inte. Mothugg från läsekretsen uppmuntras.

Vi börjar med att visa hur  ämnen matematik, fysik och religion kan samspela på en vardaglig möbel.
Vetenskap och religion
 En byråhög under tillväxt. Runda och fyrkantiga former med plastiska element som fördubblas av spegeln. Geometri och reflexion i skön förening. En helgonfigurin i mitten famnar verklighetern. Euklides möter Newton på en byrå under Sankt Nikolaus beskydd. Lägg märke till hur väl den plana ytan är utnyttjad.

Humanekologisk allegori
 Nästa hög uppfattar jag som en allegori över tillståndet i världen. Där tvättmaskinen och vattnet står för världshaven och människans fåfänga ansträngningar att försöka leva i enlighet med naturen syns i plasten och kemikalierna ovanpå. En pedagogisk illustration som förklarar konsumtionssamhället så att minsta barn kan förstå det. Samtidigt infinner sig teologiska frågan om en sådan hög kan uppstå av en slump eller om det finns en högre makt bakom? En varning från Gaia?


Kampen mellan tro och förnuft
Högar med speglar är spännande men i regel svåra att analysera. Den spridda högen ger antydningar i flera dimensioner om jordisk vila (kudden på golvet) som via sladdarna binds ihop med stolen bordet och spegelögat som riktas mot fönstret där persiennen är nere. Vi ser inte solljuset utan måste istället fästa en lampa på spegeln. Kunskapen representeras på sidobordet genom flera uppslagna böcker.  Glittret runt glasytan antyder en i det närmaste katolsk andlighet. Hårtorken framkallar i så fall helvetets pustar. Kampen mellan vetenskap och religion med rötter i renässansen återspeglas här i en komplicerad högstruktur av sovrumskaraktär.

 Vissa talar om det sladdlösa hemmet snart är här. Det skulle innebära att högarna mister en väsentlig beståndsdel som binder ihop och förtätar högen. Förhoppningsvis är dock det sladdlösa hemmet lika avlägset som det papperslösa kontoret ( eller det punkteringsfria cykeldäcket för den delen).
Strategisk spontanhög
 Vissa högar uppstår på några minuter men kan symbolisera en livstid. Utvecklingspsykologi  på en halv kvadratmeter. Från barndomens tappade sko till vuxenlivets räkningar och kvitton. Tidens obönhörliga gång i fysisk form. Placeringsmässigt en omvänd hörnhög.
Analogisk betraktelse över begreppet entropi?
 Ett klädskred som visar erosionbenägenheten hos textila formationer eller en praktisk sorteringsmetod av persedlar?  Det ställer frågan om entropi eller ordning på sin spets. Hur som helst, ett hem utan klädhögar på golvet är i det närmaste en abnormitet.

En gymnastisk träningshög
 En omvänd hörnhög igen. Ett enkelt träningsredskap för både barn och vuxna. Bra för koordination, reflexer och uppfattningsförmåga. Att runda hörn blir ett spännande sätt att stärka sin kropp och varseblivning. Speciellt nattetid.

 Två olika typer av skrivbordarrangemang. En nutidsarkeolog borde med hjälp av en hög utläsa innehavarens politiska, ekonomiska, kulturella och medicinska status.
Lek eller ansvar?
Det är lätt att övertolka men här ser jag en strikt dualistisk skapelse. Återigen är det barnet kontra den vuxne som figurerar. Katt, kritor, tejp och lim på barnsidan. Bankpappren ovanpå böckerna representerar ekonomins övertag framför kultur och kunskap på den vuxna sidan. På ena sidan lek och på den andra obetalda räkningar och en medicinburk. Är hästen i mitten modell för ett konstverk eller symboliserar den frihet?
Plats för en renässansmänniska
Här är däremot en mer harmonisk lugnande bild. Konstnärliga, filantropiska och kronologiska intressen kan urskiljas i en trevlig skrivbordshög som ändå behåller en viss arbetsyta intakt. Fungerar lampan har man en funktionell arbetsplats med möjlighet för avstressande pausar.

Stilrent sladdarrangemang i norrbottnisk stil. Stramt och enkelt och mycket nära redaktörens ideal i belysningsestetik.


 Jag avslutar med ett citat från mejlet.

 "För mig utgör din blogg en sund motpol till den allmänna fixering vid ordning, sterilitet och "fria ytor" i hemmen som väldigt många människor omhuldar. "

Kunde inte ha sagt det bättre själv. Förhoppningsvis blir vi fler och fler som reagerar mot denna hopplöst nattståndna fräschhetdyrkan som tycks dominera medielandskapet. Lär dig att uppskatta dina högar och tag dig tid att begrunda dem. Det finns mycket visdom förborgade i dem.
      


Nästa avsnitt om högarna kommer troligen att handla om högar ovanpå garderober och skåp. Ett tämligen outforskat ämne på gränsen till geologi....