lördag 5 mars 2016

Lokalbesvär

Nu för tiden är det allt för mycket ordning och reda i hus och byggnader. Om man händelsevis vill slå på trumma , man ge sig den på att det är någon som klagar. Eftersom redaktören tycker om att föra ett fasligt oväsen på kvällarna har han därför haft tillgång till en lokal där det varit möjligt att föra ett fasligt oväsen. Denna lokal som han delat med andra, har med tiden antagit en form som passar Sunkhörnans redaktör alldeles utmärkt. En tydlig bild av hur ordnat kaos är en mäktig bundsförvant i skapandet av funktionella rum.

Nordvästra hörnet av lokalen
 Tyvärr har det av olika omständigheter blivit nödvändigt att flytta och jag passar därför på att dokumentera den ändamålsenliga lokalen i befintligt skick. Ett varsamt utnyttjande av ytor och höjd har skapat en intressant installation där form och funktion samarbetar på ett eklektiskt vis. 


Vy från dörren
Spänningen mellan olika material och former skapar ett enhetligt kaos som förebådar kreativa utbrott.

Trumhörnan där oväsen frambringas under repetetiva former
 Tyvärr måste all denna skönhet förflyttas nedåt i två våningar. Ett projekt som kräver omsorgsfull planering och ett målmedvetet springande i trappor. Befrämjande för både intellekt och kondition.
Ordning och reda i förrådshyllan
 En ganska fantastisk hylla där motsättningen mellan system och kaos verkligen åskådliggörs. Frågan är om det går att återskapa allt eller om en nyordning är nödvändig.
Takhöjden tillåter ett praktiskt loft som kan fyllas med bra-att-ha material
Då golvutrymmet är minimalt behövs kreativa lösningar för att få plats med allt. Staplandet som vetenskaplig princip löser de mest grundläggande problemen och ger en estetisk touch åt installationen.

Prunkande grönska i fönstret bidrar till gemytet
Hur framtiden för denna kombination av förråd, verkstad och replokal ser ut hoppas jag kunna återkomma till.